ศัลยกรรมตกแต่งจึงเป็นคำตอบหนึ่งในการพัฒนาร่างกายให้ดูดีขึ้น

จะเห็นได้ว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง มนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งบางครั้งจะพบว่าคนที่มีจุดบกพร่องเรื่องร่างกาย (รูปร่าง) ก็จะมีผลต่อจิตใจ ขณะเดียวกันคนที่มีข้อบกพร่องทางจิตใจ ก็จะมีผลต่อร่างกาย และจะสะท้อนออกมาเป็นบุคลิกของคนคนนั้น คนที่หน้าตาไม่ดี หุ่นไม่สวย จะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร เพราะไม่มั่นใจในตัวเอง บางคนเพิ่งอกหัก (มีปัญหาทางจิตใจ) อาจจะประชดด้วยการกินไม่ยั้ง จนทำให้รูปร่างอ้วน ดังนั้นจึงการคิดที่จะแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายและบุคลิกภาพ การพัฒนาทางร่างกายจึงเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบหนึ่งการที่มีบุคลิกภาพดีช่วยให้งานสำเร็จได้ครึ่งหนึ่งแล้ว คนที่มีจุดบกพร่องทางร่างกายจึงต้องเสริมสร้างส่วนนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้งานและการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น

ศัลยกรรมตกแต่งจึงเป็นคำตอบหนึ่งในการพัฒนาร่างกาย และทำให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดี เพราะฉะนั้นศัลยกรรมตกแต่งทำให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านการงานได้ จากประสบการณ์จะพบได้บ่อยๆ ว่านิสิตและนักศึกษาที่ใกล้จะจบการศึกษามักจะมีวิธีเรียมตัวเองเพื่อพร้อมที่จะไปฝึกงานหรือสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทำงานโดยการเสริมสร้างบุคลิกภาพต่างๆ เช่น การเสริมจมูกการทำตาสองชั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพบปะผู้คน ซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้อง ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้

การเสริมจมูกปัจจุบันสามารถจะอยู่ได้ตลอดไป ไม่มีอายุการใช้งาน แต่การผ่าตัดอย่างอื่นๆ เช่น การทำตาสองชั้น ควรจะอยู่ได้ประมาณ 10 ปี ก็จะเริ่มมีการหย่อยยานของผิวหนังลงมา ก็จะมาพบแพทย์เพื่อเก็บอีกครั้งเพื่อความสวยงาม แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างจะแก้ไขด้วยศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตกแต่งไม่สามารถจะฝืนธรรมชาติได้ เช่น การดึงหน้า การดึงแต่ละครั้งแม้จะทำให้ดูเยาว์วัยขึ้น 10 – 15 ปี ก็ไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิต ส่วนจะอยู่ได้นานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากผ่าตัดดึงหน้าแล้ว คนไข้ดูแลตัวเองดีแค่ไหน ถ้าทะนุถนอมผิวหน้า เช่น ให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหนัง การดึงหน้าแต่ละครั้งก็ควรจะอยู่ได้อย่างน้อย 10 ปี แต่ถ้าไม่ทะนุถนอม เพียง 3 – 4 ปี ผิวหน้าก็จะเริ่มหย่อนยาน และต้องดึงหน้าใหม่ โดยสรุปแล้วการทำศัลยกรรมตกแต่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์ปัจจุบันประสบความสำเร็จในชีวิตได้ โดยในสมัยก่อนอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดสมัยก่อนค่อนข้างยุ่งยาก แต่ปัจจุบันนี้การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งได้พัฒนาขึ้นมากจนดูเป็นเรื่องง่ายเมื่ออยู่ในมือของ “ผู้ชำนาญ”

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งคำตอบหนึ่งในการพัฒนาร่างกายบุคลิกภาพที่ดี

จะเห็นได้ว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง มนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งบางครั้งจะพบว่าคนที่มีจุดบกพร่องเรื่องร่างกาย (รูปร่าง) ก็จะมีผลต่อจิตใจ ขณะเดียวกันคนที่มีข้อบกพร่องทางจิตใจ ก็จะมีผลต่อร่างกาย และจะสะท้อนออกมาเป็นบุคลิกของคนคนนั้น คนที่หน้าตาไม่ดี หุ่นไม่สวย จะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร เพราะไม่มั่นใจในตัวเอง บางคนเพิ่งอกหัก (มีปัญหาทางจิตใจ) อาจจะประชดด้วยการกินไม่ยั้ง จนทำให้รูปร่างอ้วน ดังนั้นจึงการคิดที่จะแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายและบุคลิกภาพ การพัฒนาทางร่างกายจึงเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบหนึ่งการที่มีบุคลิกภาพดีช่วยให้งานสำเร็จได้ครึ่งหนึ่งแล้ว คนที่มีจุดบกพร่องทางร่างกายจึงต้องเสริมสร้างส่วนนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้งานและการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น

ศัลยกรรมตกแต่งจึงเป็นคำตอบหนึ่งในการพัฒนาร่างกาย และทำให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดี เพราะฉะนั้นศัลยกรรมตกแต่งทำให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านการงานได้ จากประสบการณ์จะพบได้บ่อยๆ ว่านิสิตและนักศึกษาที่ใกล้จะจบการศึกษามักจะมีวิธีเรียมตัวเองเพื่อพร้อมที่จะไปฝึกงานหรือสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทำงานโดยการเสริมสร้างบุคลิกภาพต่างๆ เช่น การเสริมจมูกการทำตาสองชั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพบปะผู้คน ซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้อง ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้

การเสริมจมูกปัจจุบันสามารถจะอยู่ได้ตลอดไป ไม่มีอายุการใช้งาน แต่การผ่าตัดอย่างอื่นๆ เช่น การทำตาสองชั้น ควรจะอยู่ได้ประมาณ 10 ปี ก็จะเริ่มมีการหย่อยยานของผิวหนังลงมา ก็จะมาพบแพทย์เพื่อเก็บอีกครั้งเพื่อความสวยงาม แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างจะแก้ไขด้วยศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตกแต่งไม่สามารถจะฝืนธรรมชาติได้ เช่น การดึงหน้า การดึงแต่ละครั้งแม้จะทำให้ดูเยาว์วัยขึ้น 10 – 15 ปี ก็ไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิต ส่วนจะอยู่ได้นานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากผ่าตัดดึงหน้าแล้ว คนไข้ดูแลตัวเองดีแค่ไหน ถ้าทะนุถนอมผิวหน้า เช่น ให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหนัง การดึงหน้าแต่ละครั้งก็ควรจะอยู่ได้อย่างน้อย 10 ปี แต่ถ้าไม่ทะนุถนอม เพียง 3 – 4 ปี ผิวหน้าก็จะเริ่มหย่อนยาน และต้องดึงหน้าใหม่

โดยสรุปแล้วการทำศัลยกรรมตกแต่งที่คลีนิกมีคุณภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์ปัจจุบันประสบความสำเร็จในชีวิตได้ โดยในสมัยก่อนอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดสมัยก่อนค่อนข้างยุ่งยาก แต่ปัจจุบันนี้การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งได้พัฒนาขึ้นมากจนดูเป็นเรื่องง่ายเมื่ออยู่ในมือของ “ผู้ชำนาญ”

แนวโน้มของธุรกิจลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน

ปัจจุบันปัญหาเรื่องความอ้วนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะมีความเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในปัจจุบัน เห็นได้จากข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตและโฆษณาอาหารมากมายที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด จนอาจเกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะการโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน หรืออาจเป็นการปฏิบัติที่ผิดวิธี การลดน้ำหนักเป็นปัญหาของคนทุกวัย เนื่องจากความอ้วนเป็นสัญญาณของความแก่ ซึ่งไม่ใช่เพียงแก่แค่อายุเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสภาพร่างกายที่แก่ชราลง และนั่นยังหมายถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

การตลาดของธุรกิจการลดน้ำหนักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปี อาชีพพนักงานบริษัทหรือรับจ้างมากที่สุดและส่วนใหญ่ มีน้ำหนักตัวอยู่ระหว่าง 61 – 80 กิโลกรัมซึ่งเห็นประโยชน์และความจำเป็นในการลดน้ำหนัก จากการสำรวจพบว่าข้อมูลด้านสถานบริการลดน้ำหนักมีมากเกินไป และส่วนใหญ่ไม่เคยไปใช้บริการลดน้ำหนักที่ใดเลยหรือไปนานๆครั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินมากที่สุด คือ การรับประทานอาหารมากเกินไปและไม่มีการควบคุมประเภทอาหารอีกทั้งผู้ที่มีอิทธิพลในการลดน้ำหนักมากที่สุดคือตัวเอง

ปัจจุบันแนวโน้มและทิศทางของของธุรกิจลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่เลียนแบบตะวันตก ธุรกิจฟาสต์ฟูดเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขของคนไทยที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งกระแสการห่วงใยสุขภาพของคนไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องเติบโตตามไปด้วย คาดว่ามีอนาคตสดใสและมีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ และสวนกระแสกับสภาพเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องวิกฤติราคาน้ำมันอยู่ในขณะนี้ และคาดการว่าจะเติบโตแบบนี้อย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปี ตามทิศทางของธุรกิจโลกที่ธุรกิจลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนโตสวนกระแสอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามจึงได้รับความนิยมสูง เพราะมีโอกาสโต สร้างเม็ดเงินตอบแทนให้นักลงทุนได้อย่างไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนัก สำหรับการลดน้ำหนักที่ถูกวิธี คนไข้ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ และรับการตรวจร่างกายเพื่อทราบถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความอ้วนที่แท้จริง อาทิ โภชนาการไม่ครบถ้วน ขาดสารอาหารบางชนิด ระดับฮอร์โมนปกติหรือไม่ เพราะคนไข้แต่ละคนมีอายุและสาเหตุของความอ้วนแตกต่างกัน วิธีการลดน้ำหนักจึงขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคลด้วย นอกจากการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารแล้ว คนไข้ควรกำจัดสารพิษออกจากร่างกายด้วยการทำขจัดสารพิษออกจากกระแสเลือด เพราะเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้น ร่างกายจะสะสมสารเคมีต่างๆ

ศาสตร์ของการทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ปัจจุบันการสื่อสารถึงกันรวดเร็วทั่วโลก ผ่านถึงผู้รับข่าวสารซึ่งอาจจะมีพื้นฐานในการรับข้อมูลที่ไม่เพียงพอ เกิดการตีความผิด หรือเชื่อตามโดยง่าย มีข้อมูลด้านศัลยกรรมและเสริมความงามไม่น้อยที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองจากสถาบันทางการแพทย์ และอีกมากที่โฆษณาชวนเชื่อเกินจริง หลายคนจึงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เกิดการเลียนแบบ ทดลองทำตามๆ กัน ทั้งที่การทำศัลยกรรมตกแต่งเป็นการกระทำต่อเนื้อเยื่อส่งผลต่อเนื่องกับร่างกายหรือชีวิตได้ อีกทั้งการผ่าตัดแต่ละชนิดเองยังมีเทคนิครายละเอียดต่างกันไป ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแพทย์แต่ละท่านต่างกัน หรือแม้แต่แพทย์ท่านเดียวกันก็ตามทำผ่าตัดให้กับคนไข้แต่ละราย ผลที่ได้ของแต่ละคนยังมีโอกาสไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่ควรอ้างอิงหรือเชื่อมั่นผลของผู้อื่นจนเกินไป

ศัลยกรรม เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในวิชาทางการแพทย์

ไม่ได้ถูกจำกัดความให้อยู่ที่การผ่าตัดเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาให้ดูดีขึ้นมาเท่านั้น ซึ่งความหมายของศัลยกรรมจริงๆคือการผ่าตัดนั้นเอง เนื่องจากวิทยาความก้าวหน้าในทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามของไทยนั้น ถือได้ว่าจัดอยู่ในระดับแถวหน้าเลยทีเดียว เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าแท้จริงแล้ว วิชาการศัลยกรรมเพื่อความงามของไทยนั้นก้าวหน้ากว่าประเทศเกาหลีมากกว่า 30 ปี  จึงไม่น่าแปลกใจที่ในแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติมุ่งหน้ามาเมืองไทย โดยมีเป้าหมายหลักในการทำศัลยกรรมความงาม ด้วยค่าแรงที่ถูกกว่าและฝีมืออยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ เป็นสองเหตุผลที่ทำให้คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำศัลยกรรมในเมืองไทย

การทำศัลยกรรม สามารถทำได้ทุกส่วนของร่างกายโดยคนไข้จะต้องอธิบายถึงความต้องการให้แพทย์ ผู้ทำการรักษาทราบอย่างละเอียด เพื่อแพทย์จะได้อธิบายถึงวิธีการทำการผ่าตัดรักษา ผลข้างเคียงจากการผ่าตัด ผลจากการผ่าตัด ระยะเวลาในการหายของเนื้อเยื่อ และสิ่งที่สามารถทำการผ่าตัดได้จริง หลังจากนั้นคนไข้จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า ต้องการผ่าตัดหรือไม่ เนื่องจากการผ่าตัดบางประเภทเมื่อทำไปแล้วไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาอยู่ใน สภาพเดิมก่อนการผ่าตัดได้ เช่น การแปลงเพศจากชายเป็นหญิง จากการทำศัลยกรรมความงามนั้น มีเช่นเดียวกันกับการผ่าตัดทั่วไป คือ ผลข้างเคียงจากยาชา เช่น แพ้ยา ได้ยาชาเกินขนาดสูงสุดที่จะรับได้ และเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงจากการดมยาสลบ เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน พบว่ามีอาการปอดอักเสบ มีการติดเชื้อทางกระแสเลือด และเสียชีวิต ส่วนผลข้างเคียงอื่นๆ จากการผ่าตัดศัลยกรรม เช่น มีเลือดออก และไม่ได้ผลตามที่คนไข้ต้องการ เป็นต้น

กระแสความต้องการเสริมจมูกตามดาราเกาหลี

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้มีรูปจมูกที่โด่งเด่น

ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนการรักษาไม่นานอย่างที่คิด ไม่กี่วันผู้รับการเสริมจมูกก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ในปัจจุบันการเสริมจมูกนั้นเป็นเรื่องง่าย ใครๆที่อยากมีจมูกโด่งสวยก็สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทั้งการเสริมจมูกทั้งราคาไม่แพงเหมือนอย่างสมัยก่อน เพราะการเสริมจมูกหรือการปรับแต่งรูปจมูกให้แลดูสวยงาม ถือเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง และสิ่งที่สำคัญในการเสริมจมูก คือ จินตนาการและทักษะ ความชำนาญของแพทย์ เพื่อให้งานออกมาดูสวยงามตามความต้องการของคนไข้ทุกประการ

จมูก เป็นสิ่งสำคัญบนใบหน้า จะทำให้เราดูเด่นสวยขึ้น ยิ่งจมูกเรารับเข้ากับใบหน้าเท่าไหร่ จะทำให้เห็นถึงบุคลิกที่ดีขึ้นความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้น การเสริมจมูกหรือว่าการศัลยกรรมใบหน้าด้วยวิธีอื่นๆนั้นได้รับอิทธิพลมาจากดาราเกาหลีก็คงจะได้ เพราะว่าคนไทยเรานั้นชอบดูซีรีย์เกาหลีที่พระเอกนางเอกสวยๆ หล่อๆ กันทั้งนั้น ในใจก็เลยนึกอยากจะมีสันจมูกโด่งๆ เท่ห์ๆอย่างเค้าบ้าง นอกเหนือจากการแต่งกายและแต่งหน้าทาปากแล้ว การเสริมจมูกหรือการตัดปีกจมูกเป็นทางเลือกที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนใบหน้าให้ดูดียิ่งขึ้น และหากจะพูดถึงเรื่องการศัลยกรรมแล้วล่ะก็ เราคนไทยก็คงจะนึกถึงการเสริมจมูกมากก่อนเป็นอันดับแรก

วงการความสวยความงาม ใบหน้าที่เพอร์เฟคจะประกอบใบด้วยโครงหน้าเข้ารูปกันโดยเฉพาะจมูกที่มีสันโด่งสวย ก็จะเสริมให้ใบหน้าดูโดดเด่นได้มาก จึงเป็นปกติที่ในปัจจุบันสาวๆหนุ่มๆทั่วไป จะหันมาให้ความสนใจในเรื่องการเสริมจมูกเป็นอันดับแรก เมื่อคิดถึงการทำศัลยกรรมตกแต่งให้กับใบหน้า เมื่อไรควรผ่าตัดเสริมจมูก คนที่สามารถเข้ารับการเสริมจมูกควรมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากโดรงใบหน้าของมนุษย์ในช่วงนี้จะยังมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ง่ายจากการที่อายุยังน้อย และถ้าหากต้องการเข้ารับการผ่าตัด จึงควรได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย และวัสดุที่ใช้เสริมจมูกควรจะเป็นซิลิโคนแท่งเท่านั้น

จมูกของคนเราจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน

1.ส่วนดั้ง ปกติคนไทยส่วนมากไม่ค่อยมีดั้ง จึงมีความนิยมที่จะเสริมดั้งมากกว่าตำแหน่งอื่นๆ บนใบหน้า
2.ส่วนบริเวณก่อนถึงปลายจมูก หากตรงส่วนนี้มีเนื้อเยอะอาจทำให้จมูกดูไม่เป็นมิติ จึงนิยมตกแต่งปีกจมูกให้เข้ารูปเพื่อให้จมูกดูเป็นมิติและทำให้จมูกแลดูสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้น
3.ส่วนปลายจมูก ในปัจจุบันตรงส่วนนี้ได้รับความนิยมมาก ทั้งดารา นักร้อง นักแสดง ต่างนิยมปรับแต่งปลายจมูกทรงหยดน้ำ เป็นรูปทรงที่ยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่ต้องการ